ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Διασφαλίζουν μόνωση χαμηλού κόστους και έχουν μεγάλη αντοχή όταν προστατεύονται από τον ήλιο. Έχουν εύκολη εφαρμογή και δεν απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό

 • ELASTOFEN

  ELASTOFEN

  ρευστή, ελαστική, ασφαλτική μεμβράνη Η οριστική, απλή και πιο φθηνή λύση για τη στεγανοποίηση ταρατσών…

  ELASTOFEN

  ρευστή, ελαστική, ασφαλτική μεμβράνη Η οριστική, απλή και πιο φθηνή λύση για τη στεγανοποίηση ταρατσών…

 • ELASTOFEN Π

  ELASTOFEN Π

  ρευστός, ελαστικός, ασφαλτικός στόκος για πλήρωση οριζοντίων αρμών Στόκος για γέμισμα οριζοντίων αρμών διαστολής και…

  ELASTOFEN Π

  ρευστός, ελαστικός, ασφαλτικός στόκος για πλήρωση οριζοντίων αρμών Στόκος για γέμισμα οριζοντίων αρμών διαστολής και…

 • ELASTOFEN ΠΠ

  ELASTOFEN ΠΠ

  παχύρρευστος, ελαστικός, ασφαλτικός στόκος για πλήρωση κάθετων αρμών Παχύρρευστος στόκος για γέμισμα καθέτων αρμών Γενικά…

  ELASTOFEN ΠΠ

  παχύρρευστος, ελαστικός, ασφαλτικός στόκος για πλήρωση κάθετων αρμών Παχύρρευστος στόκος για γέμισμα καθέτων αρμών Γενικά…

 • COVERIT

  COVERIT

  ασφαλτικό γαλάκτωμα στεγανοποίηση εξωτερικών, οριζοντίων και κεκλιμμένων, τσιμεντένιων επιφανειών (ταράτσες με κλίση) οπλισμένων με υαλοΰφασμα,…

  COVERIT

  ασφαλτικό γαλάκτωμα στεγανοποίηση εξωτερικών, οριζοντίων και κεκλιμμένων, τσιμεντένιων επιφανειών (ταράτσες με κλίση) οπλισμένων με υαλοΰφασμα,…

 • COVERSOL

  COVERSOL

  ασφαλτικό βερνίκι η στεγανωτική λύση για οτιδήποτε κάτω από τη γη για τη στεγάνωση υπογείων…

  COVERSOL

  ασφαλτικό βερνίκι η στεγανωτική λύση για οτιδήποτε κάτω από τη γη για τη στεγάνωση υπογείων…

 • ELASTOFRAX

  ELASTOFRAX

  ασφαλτική ελαστική μαστίχη (εν θερμώ) για πλήρωση οριζοντίων αρμών γεφυρών, οδών και κτηρίων για το…

  ELASTOFRAX

  ασφαλτική ελαστική μαστίχη (εν θερμώ) για πλήρωση οριζοντίων αρμών γεφυρών, οδών και κτηρίων για το…

 • VULCASIL

  VULCASIL

  ασφαλτική μαστίχη για την πλήρωση (καλαφάτισμα) οριζοντίων ρηγμάτων και αρμών Ασφαλτική μαστίχη για χαμηλού κόστους…

  VULCASIL

  ασφαλτική μαστίχη για την πλήρωση (καλαφάτισμα) οριζοντίων ρηγμάτων και αρμών Ασφαλτική μαστίχη για χαμηλού κόστους…